అన్ని వర్గాలు
EN

చరిత్ర

2002 లో

Zhuji Gaohui Machinery Co.,Ltd. (formly Zhuji Changrong Machinery Co., Ltd) was established on year 2002.  We start with 8 workers and 5 injection machines, and produce normal sizes of butt fusion and socket fusion fittings.

2002 లో

2007 లో

The turnover exceeded USD 7 million. We add machines and thread fitting line.

2007 లో

2011 లో

Butt fusion production line can produce largest size reach to dn 1200mm.

2011 లో

2017 లో

కొత్త ప్లాంట్ దాదాపు 35,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మించబడింది.

2017 లో

2018 లో

Electro fusion fitting lines are increased and machines are increased to 40 sets.

2018 లో

2019 లో

From 2019 to the prensent At present, we have more than 300 employees and machines increased to more than 50 sets, the total output value exceeded RMB 150 million so that we have full arange sizes for all fittings.

2019 లో